Konceptet Familieiværksætterne

Familieiværksætternes mission er at styrke forældreskabet, så alle børn uanset økonomisk og sociokulturel baggrund får mulighed for at vokse op i trivsel og tryghed.

Udviklingen af Familieiværksætterne blev muligt gennem støtte fra en række samarbejdspartnere, der gjorde Fonden for Socialt Ansvar i stand til at udvikle og efterfølgende tilbyde Familieiværksætter konceptet til alle landets kommuner - læs mere her.

Familieiværksætterne formidler og arbejder medviden om børn og forældreskab og giver alle nye familier mulighed for at opnå værdifulde handlekompetencer. Kompetencer som hjælper forældrene til kvalitet og tryghed i forældreskabet og til deres børns sunde udvikling.

Familieiværksætterne ser forskellighed som en styrke og lægger stor vægt på, at indhold, forløb og metoder henvender sig til både far og mor i en involverende form.

For at bruge navnet Familieiværksætterne skal følgende være opfyldt. Familieiværksætterne ...

  • tilbydes alle førstegangsforældre med mulighed for, at enlige forældre og flergangsforældre kan deltage – hvis kommunen skønner, det er relevant.
  • sker som et involverende samarbejde mellem kommune (Sundhedsplejen), Region (Jordemødre), det private erhvervsliv samt frivillige aktører. Familieiværksætternes naturlige forankring er Sundhedsplejen.
  • gennemføres i hold (anbefaling er max. 10 par) sat sammen efter moderens termin.
  • er et længerevarende forløb på minimum 1 år begyndende i sidste del af graviditeten.
  • indeholder mindst 12 mødegange med disse 4 overordnede temaer 

Graviditet og fødsel

Forældrene arbejder med forståelse og handlemuligheder i forhold til deres nye situation som familie. Der er fokus på, at forældrene føler sig trygge under fødslen samt tager vare på den nyfødte og går styrket ind til det at blive familie. Der arbejdes også med økonomiske og juridiske aspekter i forhold til forældreskabet.

Fra individ til familie

Temaet arbejder med de nye roller som mor og far, og den ændring der sker i den personlige udvikling, parforholdet, ændrede relationer og levevilkår – herunder, hvilke udfordringer det kan give for parforholdet.

Barnets udvikling og trivsel

Emnerne i dette tema bidrager til at sikre barnet en sund opvækst og til at skabe gode forudsætninger for en sund tilværelse som voksen. Temaet skal også styrke familien gennem et godt kendskab til barnets udvikling og kompetencer.

Netværk og relationer

Netværksdannelse og brug af netværk er et selvstændigt tema i Familieiværksætterne, og der arbejdes i de enkelte mødegange målrettet med at understøtte netværksdannelsen. Netværket ses som en ressource for den enkeltes forberedelse til forældrerollen, hvor der åbnes for gensidig støtte og erfaringsudveksling.

Temaernes konkrete indhold og fordeling på de enkelte mødegange er udfoldet i en Mødeguide, som løbende kvalificeres i samarbejde med deltagende kommuner og regioner. Kommune og Region kan selv tilpasse guiden i forhold til temaerne og lokale forhold/vilkår.