Netværksmøde 20. maj 2014

Fonden for Socialt Ansvar inviterer til Netværksmøde om Familieiværksætterne (FIV) tirsdag 20. maj på KUC i Kolding - Ågade 27 - 6000 Kolding.

Tilmelding til dagen ved klik her senest 5. maj 2014.

Der er en deltagerbetaling for forplejning på 380 kr. Betal venligst ved tilmelding på konto: 5025 1185000 i Jyske Bank. Vores CVR nummer er 27 31 35 66. Mærk venligst indbetalingen med dit navn, kommune og teksten "FIV 20-05-14".

Familieiværksætternetværket har til formål, at udveksle erfaringer samt udvikle og kvalificere Familieiværksætter konceptet.

Program

09.45

Ankomst - kaffe og brød

10.00

Velkomst og præsentation

10.10

Præsentation og drøftelse af kommissorium for Netværkssamarbejdet / ved arbejdsgruppe

Supplerende temaer/emner / ved NetOp

11.15

Data til effektevaluering / ved Tea Trillingsgaard

12.15

Frokost

13.20

FIV konceptet er / ved CFSA

Brug af og tilgang til materialer / ved CFSA

13.45

 Erfaringsudveksling i grupper - eksempelvis

- rekruttering og styring af holdene

- tilrettelægge vidensdeling og sparring blandt undervisere/holdledere

- brug af Mødeguiden

- samarbejdet i Kommunen samt med private aktører og Region

Deltagerne vælger sig ind på grupper og emner på dagen

Kaffe undervejs ved 14-tiden

15.00

Tak for i dag

Yderligere information:
Chefkonsulent Leif Christiansen leif@socialtansvar.dk / 3017 7802

Læs mere om Familieiværksætterne her.

Familieiværksætterne har som mål at styrke forældreskabet. Det sker gennem et konceptbaseret og helhedsorienteret forebyggende forløb for alle vordende forældre. Målet er at skabe såvel menneskelig som økonomisk gevinst for samfundet.