Deltagelse

Ida Bohm fra FIV (hedder Sund Start Sammen i Odense) fortæller

I forhold til at holde overblikket over deltagere i Sund Start Sammen, tilmeldingsprocenten samt frafaldet bruger vi registreringer i Novax. Indtil videre har vi lavet et Noteemne, der hedder ”velkomstbrev sendt” og registrer på denne måde på både den gravide og på parteneren, når de er tilmeldt. Hvis de efterfølgende framelder sig laves en ny note i Novax, der hedder ”afmeldt”.

For at registrere hvor mange førstegangsfamilier, der ikke tilmelder sig, er vi afhængige af jordemødrene. Rekrutteringen sker nemlig i første jordemoderkonsultation, hvor jordemoder i sin elektroniske korrespondance fra eget journalsystem (CPAS) til sundhedsplejens (NOVAX) udfylder en standardskabelon:

 Deltager i Sund Start Sammen: ja/nej

KJO: ja/nej

Partners Navn

Partners CPR

Partners telefonnummer

Vi er lige nu ved at få ændret første linje, så jordemoder i stedet skal svare:

Deltager i Sund Start Sammen: Ja / nej (førstegangs) / nej (flergangs – ikke aktuelt)

På baggrund af dette vil vi oprette en note i Novax på de gravide, der fra starten vælger tilbuddet fra. Der er allerede flere tilbud i Odense til Udsatte (udvidet, tværfagligt tilbud til udsatte i Vollsmose, udvidet tilbud til gravide med nuværende eller tidligere forbrug af rusmidler, forløb i mødrehjælpen og udvidet tilbud til udsatte i familieambulatoriet). Det ene udelukker selvfølgelig ikke det andet, men der er en større del af denne målgruppe som ikke er i stand til at møde op til egene personlige konsultationer, og som slet ikke ville kunne deltage i et gruppeforløb. Men ingen er udelukket fra tilbuddet, og vi har også deltagere fra alle grupperne (i mindre omfang).

Derudover tilmelder vi de børn, hvis forældre på fødselstidspunktet er tilmeldt en Sund Start Sammen gruppe, til en børnegruppe i Novax. På den måde kan vi om 5-10-15 år trække data fra Novax, og se om børnenes forældre var tilmeldt.

Samarbejdet jordemødre

Nu jeg lige skriver til dig vil jeg tillade mig at bruge lejligheden til at fortælle lidt mere om samarbejdet mellem Region og Kommune, som jeg synes fungerer rigtig godt. Rekrutteringen foregår udelukkende gennem jordemoder, og tilmelding sker gennem den elektroniske korrespondance, som beskrevet ovenfor.

Jordemødre og sundhedsplejersker har siden juli 2016 haft fælles matrikel, i form af tre sundhedshuse på byplan. Til hvert Sundhedshus er tilknyttet ca. 18 sundhedsplejersker og 10-12 jordemødre, der ”deler” konsultationsrum. De har fælles temadage i løbet af året, planlagt at ledelsen fra begge sektorer. Der ligger en samarbejdsaftale (på direktørniveau) som forpligter på samarbejde i forhold til personaleudvikling, udvikling af IT systemer og bedst mulig udnyttelse af ressourcer.

Barrierer digital kommunikation

For at overkomme de nuværende barrierer i den digitale kommunikation har vi (inspireret af FIV) udviklet en hjemmeside, med en fagprofessionel skjult side, hvor begge faggrupper har direkte adgang til alt materiale forbundet med undervisningen, samt kontaktinfo, FAQ osv. http://www.sundstartsammen.dk/subsites6/sundstartsammen/topmenu/fagprofessionel

Vi har også brugt hjemmesiden til at lave en oversigt for borgerne, hvor de kan få overblik over deres mødedatoer, og kontakte de(n) ansvarlige sundhedsplejerske. Fagpersonerne og administrationen bruger også denne side, til at holde overblikket over hold, datoer osv. http://www.sundstartsammen.dk/subsites6/sundstartsammen/topmenu/moedegangene/datoer-for-moedegange/001