Netværksaftalen for samarbejdet om FIV er fornyet og sendt til alle kommunale aktører i FIV. Denne nye aftale afløser den nuværende aftale inklusiv kommisorium for netværket.

Baggrunden for dette er, at vores fondsstøtte til netværkssamarbejdet udløber. For at sikre den nødvendige grundlæggende support og facilitering af netværkssamarbejdet er der derfor, som tidligere kommunikeret, truffet beslutning om en årlig brugerbetaling for deltagende kommuner således, at netværkssamarbejdet om FIV fremadrettet kan fortsætte i samme positive spor som hidtil.

Brugerbetalingen er et abonnement på 15.000 kroner eksklusiv moms per år. Læse mere om netværkssamarbejdet her

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde om at fremme og udvikle FIV konceptet. Aftalen træder i kraft per marts måned 2017.