Chefjordemoder Ann Fogsgård - Hospitalsenheden Vest - ser disse værdier i det tværsektorielle samarbejde.

Sammenhængen

For de nybagte familier gælder ofte, at de ikke nødvendigvis ser fødestedets og Sundhedsplejens tilbud og indsatser som fraktionerede dele. De ser det som et sammenhængende forløb, og de kan derfor også med rettet forvente, at vi formår at få vores indsatser til at spille sammen. Vi illustrerer det ofte som et fodboldhold - hvor det vigtigste er hele tiden at have opmærksomhed på, hvordan vi spiller hinanden gode - og hvordan vi modtager og spiller bolden godt videre. På den måde vil familierne også opleve, at der er sammenhæng i vores indsatser, og at vi bygger videre på medspillerens indsats.

Når fødestedet fx besøger den nybagte familie i hjemmet 2,5 dag efter fødslen, er det vigtigt at "bolden" afleveres til sundhedsplejersken, så hun kan bygge videre på jordemoderens arbejde, når hun står i hjemmet 2 døgn senere. Et ex. kunne være udarbejdelsen af "Trivselsskemaet". Det tværsektorielle samarbejde har betydet, at parret mødes af ensartet og underbygget vejledning omkring deres barns trivsel både af fødested og kommune, fordi vi taler udfra samme reference ramme.

Det løfter i høj grad kvaliteten i vores ydelser til gavn for vore familier.

Værdi for kommune og region?

Sammen kan vi meget mere, end vi kan hver for sig. Alle parter får større udbytte af de tiltag, der iværksættes, hvis der er sammenhæng og bygges videre på medspillerens indsatser.

Vi har netop etableret fælles gravide teams til de mest sårbare familier (Sundhedsstyrelsens niveau 3 gravide) sammen med de seks kommuner omkring os. Det betyder, at et team af kommunens socialrådgiver og sundhedsplejerske samt en af fødestedets jordemoder og evt. barselssygeplejerske og fødselslæge etablerer det team, der skal hjælpe familien med at afdække, hvad der fungerer godt i netop deres familie, og hvad de har brug for støtte til. Det tværfaglige aspekt gør, at hver person kan koncentrere sig og støtte familien netop ud fra sin faglighed. Teamet gør, at alle er med til at afdække, hvad der skal ske og lægge planen sammen med familien. Det betyder, at unødig spildtid undgås med at kontakte forskellige offentlige instanser for at finde ud af, hvad der fremadrettet skal ske.

Det der gør, at samarbejdet bliver reelt og konkret

Samarbejdet bliver først reelt, når hver fagperson ser, at der faktisk er noget at vinde ved samarbejdet, og at vi alle får øget værdi ved at spille sammen. Det kræver oplevelsen af, at man har brug for hinanden, og sammen kan tilbyde langt mere, end hver part kan for sig selv. Det kræver ikke blot højlig orientering af hinanden, men det kræver også oprigtig interesse i at lytte til hinandens perspektiver på, hvordan vi sammen løfter opgaverne bedst muligt.

Så når der konkret iværksættes nye tiltag, er det væsentligt, at medspillerne er med allerede på planlægnings niveau. Det signalerer at tage hinandens synspunkter og besyv for alvorlige og værdifulde - og vi kan igen sammen tænke mere, end vi kan hver for sig. Når vi ex. sammen (sundhedsplejersker, børneafdeling og barselsafdelingen) laver audit på genindlæggelser, så styrker vi gensidig faglig undren, og skaber lyst til at hjælpe hinanden med særlige udfordringer. Den kan ex. udmunde i fælles temadage, fælles retningslinjer og fælles materiale.

På Kommunalt plan

Charlotte Neess Juhl Hansen Daginstitutionsleder og underviser på FIV

Som underviser i FIV oplever jeg et godt samarbejde med Sundhedsplejen.

FIV er med til at få indsigt i hver vores faggruppes verden og på den måde at få en større forståelse og indsigt i arbejdet med barnet/familien.

Den dialog som foregår, hvor begge faggrupper kan supplere hinanden, opleves som værdifuldt for forældrene.

Denne dialog, er med til at få skabt en relation imellem os, og det bliver nemmere efterfølgende, at tage kontakt ved spørgsmål ol. Uanset om det er fagfolk imellem eller forældre der har brug for at få yderligere information/spørgsmål.

Jeg oplever at det tværfaglige samarbejde omkring FIV er givtigt på flere områder.

Vi signalerer overfor de nybagte forældre, at vi har en fælles opgave omkring den tidlige indsats.

Vi deler viden mellem 2 faggrupper som efterfølgende også kan bruges i vores daglige praksis. Ved møderne opstår ofte spørgsmål fra forældrene, som vi fælles kan svare på.

Vi får personlig kendskab til de sundhedsplejersker som er tilknytte institutionens børn, hvilket i vores daglige arbejde gøre det nemmere at kontakte hinanden.

 Anita Kristiansen Daginstitutionsleder

FIV er med til at få indsigt i hver vores faggruppes verden og på den måde at få en større forståelse og indsigt i arbejdet med barnet/familien.Som underviser i FIV oplever jeg et godt samarbejde med Sundhedsplejen.

Den dialog som foregår, hvor begge faggrupper kan supplere hinanden, opleves som værdifuldt for forældrene.

Denne dialog, er med til at få skabt en relation imellem os, og det bliver nemmere efterfølgende, at tage kontakt ved spørgsmål ol. Uanset om det er fagfolk imellem eller forældre der har brug for at få yderligere information/spørgsmål.

Jeg oplever at det tværfaglige samarbejde omkring FIV er givtig på flere områder.

Vi signalerer overfor de nybagte forældre, at vi har en fælles opgave omkring den tidlige indsats.

Vi deler viden mellem 2 faggrupper som efterfølgende også kan bruges i vores daglige praksis. Ved møderne opstår ofte spørgsmål fra forældrene som vi fælles kan svare på.

Vi får personlig kendskab til de sundhedsplejersker som er tilknytte institutionens børn, hvilket i vores daglige arbejde gøre det nemmere at kontakte hinanden.