Introduktion til Familieiværksætterne

Familieiværksætterne er et uddannelses- og vejledningstilbud til førstegangsfødende forældre. Familieiværksætterne er en videreudvikling af den svenske Leksand-model, som igennem mange år har været tilbudt nye forældre i et stort antal svenske, norske og finske kommuner. Idéen om et særligt uddannelses- og vejledningsforløb for førstegangsfødende forældre blev i midten af 1990´erne søsat i den svenske kommune Leksand, som har lagt navn til modellen.

Leksand-modellen kan beskrives som en bæredygtig forebyggelsesindsats over for børn, unge og voksne i kommuner og civilsamfund. Gennem uddannelse, vejledning og netværkstilbud er det målet at styrke den gensidige omsorg og ansvarsfølelse mellem borgere og familier i lokalmiljøer. Den gensidige opmærksomhed og støtte mellem mennesker i de nære omgivelser øger ikke alene den sociale velfærd. Den skaber også større økonomisk bæredygtighed. Erfaringerne fra Sverige og andre lande viser således, at samfundet kan spare milliardbeløb, når den offentlige forebyggelsesindsats kombineres med frivillige og uformelle fællesskaber i civilsamfundet.