Almen forebyggelse - samfundsopgave på tværs af sektorer

Familieiværksætterne er en alment forebyggende indsats, der skal bidrage til sikre børn og unge en positiv opvækst i kærlige og trygge rammer. Med det stærke fokus på forældrenes netværk bygger Familieiværksætterne på idéen om, at almen forebyggelse er et gensidigt ansvar og en fælles velfærdsopgave for alle i samfundet. Det er selve kernen i det solidariske og aktive medborgerskab.

Familieiværksætterne hviler derfor også på et ressourcesyn, som ikke opdeler de nye forældre i ”stærke” og ”svage” familier, men tværtimod opfatter almen forebyggelse som et behov, der kan vise sig hos alle familier uanset økonomisk, social og kulturel baggrund. Som nybagte forældre kan man opleve en usikkerhed, der kræver støtte, omsorg og gode råd fra professionelle eller fra andre forældre. Det er en del af den almene forebyggelse, som kan modvirke, at usikkerhed udvikler sig til manglende omsorgsevne og omsorgssvigt i forhold til både små og større børn.

Familieiværksætterne er samtidig en sektoroverskridende og tværfaglig indsats. Det betyder i praksis, at Familieiværksætterne hviler på et samarbejde mellem den offentlige, private og frivillige sektor omkring den almene forebyggelse. Familieiværksætterne er desuden resultatet af et tværfagligt samarbejde mellem mange forskellige professioner og faggrupper i den offentlige sektor.

Jo flere forskellige kræfter vi sætter ind i den almene forebyggelse, desto bedre kan vi afværge dybere sociale problemer og velfærdstrusler blandt børn, unge og voksne medborgere.

Jo bedre vi er til at føle ansvarlighed over for hinanden som medborgere, desto større tryghed og fællesskab kan vi opbygge lokalt på tværs af økonomiske, sociale og kulturelle forskelle.

Ud fra dette perspektiv er almen forebyggelse ikke kun en offentlig opgave, der skal varetages af professionelle omsorgsarbejdere. Almen forebyggelse angår os alle.