Hvem står bag Familieiværksætterne?

Fonden for Socialt Ansvar har indført Leksand-modellen i Danmark og tilpasset den til danske forhold i partnerskab med en række hjemlige pionerer. Holstebro Kommune har sammen med Region Midtjylland dannet ramme om det første danske pilotforsøg, som i Holstebro gennemføres under navnet ”Familie med Hjerte”. Andre samarbejdspartnere er Trygfonden og Det Obelske Familiefond, der begge har været hovedsponsorerne bag etableringen af Familieiværksætterne i Danmark.