Hvorfor et forløb til nye forældre?

Familieiværksætterne bygger på den idé, at alle nye forældre - uanset økonomisk, social og kulturel baggrund - har brug for både viden, værktøjer og vejledning til at møde de mange praktiske og følelsesmæssige udfordringer i forældreskabet. Derfor har Familieiværksætterne til mål at:

  • Styrke førstegangsfødende forældres forældrekompetence og give dem gode råd og vejledning til, hvordan de kan skabe trygge opvækstvilkår for deres børn.
  • Styrke forældrenes fællesskab og give dem gode råd og vejledning til, hvordan de kan tage fælles ansvar for barnet og håndtere vanskelige situationer og konflikter i det nye forældreskab og familieliv.
  • Styrke netværket blandt nye forældre og give dem gode råd og vejledning til, hvordan de på tværs af forskelle kan yde gensidig støtte ud fra princippet om empowerment og solidarisk medborgerskab i civilsamfundet.