Økonomi og budget

”Det er regeringens vision, at Danmark er blandt de mest attraktive lande i verden for udvikling, test og produktion af sundheds- og velfærdsløsninger baseret på stærk forskning, hurtig ibrugtagning af ny innovativ teknologi, gode rammer for offentlig-privat samarbejde og et velfungerende, udviklingsorienteret hjemmemarked…”

Citeret fra ”Danmark i arbejde – vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger”, Regeringen, juni 2013

Med den nye vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger har regeringen blandt andet peget på behovet for at øge samarbejdet mellem den offentlige og private sektor på hele sundhedsområdet. Det kræver, at kommuner og regioner tør gå nye veje og afprøve nye velfærdsløsninger på tværs af sektorer, professioner og fagtraditioner mv.

Familieiværksætterne er et eksempel på en innovativ velfærdsløsning, der slår to fluer med ét smæk:

For det første skaber Familieiværksætterne større kvalitet i velfærdsydelserne til førstegangsfødende forældre, fordi Familieiværksætterne giver en helhedsorienteret vejledning om både økonomiske, juridiske, sociale, familiemæssige, sundhedsfaglige og børnepsykologiske udfordringer i forældreskabet.

For det andet skaber Familieiværksætterne bedre økonomi i den kommunale velfærdsindsats, fordi kommunale investeringer inden for ét velfærdsområde samtidig giver besparelser inden for andre velfærdsområder i det samlede kommunale budget.

Nøgleordet for velfærdstænkningen i Familieiværksætterne er således helhedsorientering både i indhold, organisering og økonomi.