Hvad koster forebyggelse, og hvad kan der spares?

”Det koster ca. 100 mia. kr. for hver ungdomsårgang, at 10 pct. af de unge ryger ud på samfundets sidelinje, viser beregninger fra Mandag Morgen. De samfundsøkonomiske tab ved social eksklusion er altså enorme. De menneskelige omkostninger kan der ikke sættes tal på, men mange ansigter. Kriminalitet, misbrug, psykiske lidelser og permanent arbejdsløshed er blandt de ting, der fylder i et liv på sidelinjen….Vi har i dag begrænset viden om, hvilke forebyggende indsatser der virker. Men både forskning og praksis peger på en helhedsorienteret og samtidig indsats som det mest effektfulde. Det understreger, at samarbejdet mellem flere aktører på tværs af sektorer er afgørende….”

Mandag Morgen: ”Guide til fremtidens velfærdsalliancer – gode råd til samarbejde om social forebyggelse”, 2011

I en tid med stigende offentligt underskud og politiske tanker om nulvækst i de offentlige udgifter er der grund til at være bekymret for, hvordan vi som velfærdssamfund kan undgå en yderligere marginalisering af socialt udsatte børn, unge og voksne. Med 100 mia.kr. for hver ungdomsårgang taler Mandag Morgen i citatet et skræmmende sprog om de enorme omkostninger, der både økonomisk og menneskeligt er forbundet med social eksklusion. Men budskabet fra Mandag Morgen og en lang række eksperter er også, at helhedsorientering og tværgående samarbejde er nogle af nøgleordene for en bedre forebyggelse og velfærd.

Helhedsorientering og tværfaglighed er netop kendetegnende for Familieiværksætterne, og beregninger viser, at der er rigtig god økonomisk fornuft i at satse på den helt tidlige forebyggelse via forældreuddannelse til førstegangsfødende familier.

Samfundsøkonomisk potentiale i Familieiværksætterne

CBS, Centre for Economic and Business Research, har udarbejdet en analyse af det samfundsøkonomiske potentiale i Familieiværksætterne.(markeret med fed skal linke til pdf.)

Økonomernes beregninger viser, at Familieiværksætterne over en 10 årig periode kan afkaste en økonomisk effekt svarende til 34.000 kr. for hver førstegangsfødende mor, der fuldfører forældreforløbet. Hovedparten af effekten – svarende til 19.000 kr. – kommer fra besparelser på forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Den resterende besparelse er afledt af faldende omkostninger til offentlig forsørgelse som følge af en øget beskæftigelseseffekt blandt de deltagende mødre.

Med 30.000 årlige førstegangsmødre i hele landet, vil der være tale om en samlet samfundsøkonomisk gevinst på omkring 1 milliard kr. Ifølge økonomerne bygger disse tal endda på en forsigtig beregning, og besparelsen kan vise sig at være betydeligt større i virkeligheden, når flere og flere kommuner indfører Familieiværksætterne som led i en tidlig, almen forebyggelse.