Hvad betyder ligeværdigt samarbejde?

Det tværfaglige samarbejde i Familieiværksætterne bygger ikke på en lige fordeling af opgaverne mellem samarbejdspartnerne. Nogle samarbejdspartnere som sundhedsplejerskerne er gennemgående fagpersoner i forældreuddannelsen. Andre samarbejdspartnere som for eksempel talepædagogerne deltager kun i en afgrænset del af undervisningen.

Til trods for disse forskelle er det meget vigtigt at understrege den faglige ligeværdighed i det tværfaglige samarbejde.

For det første betyder den faglige ligeværdighed, at der ikke er tale om ”interne” og ”eksterne” samarbejdsaktører. Alle samarbejdspartnere er interne, uanset hvor lidt eller meget de medvirker i selve undervisningen.

For det andet betyder den faglige ligeværdighed, at alle samarbejdspartnere er repræsenterede i såvel styregruppe som projektgruppe, minimum på sektorniveau.

For det tredje betyder den faglige ligeværdighed, at alle gruppeledere og undervisere deltager i et fælles udviklingsforum, hvor der er mulighed for at have fælles fokus på centrale pædagogiske, didaktiske, indholdsmæssige og organisatoriske spørgsmål i forældreuddannelsen. Det fælles udviklingsforum kan for eksempel bestå af halvårlige temamøder, fælles undervisningsdage mv.

Det afgørende nye i Familieiværksætterne er, at samarbejdspartnerne igennem hele forældreuddannelsen samarbejder tæt om planlægningen af det samlede forløb såvel som om planlægningen af de enkelte mødegange og undervisningstemaer.

På denne måde sikrer det ligeværdige og ligeværdige samarbejde, at der er mange forskellige ”faglige øjne” på forældreuddannelsen, og at undervisningen i praksis tilgodeser nye familiers mangfoldige behov. Det være sig både behov for faktuel viden og indsigt i følelsesmæssige udfordringer i den nye forældrerolle.