Opbakning på alle niveauer - en kommunikationsmodel

Selv om Familieiværksætterne bygger på den tværfaglige organisering, skal indsatsen afholdes inden for de eksisterende styringsmæssige og organisatoriske rammer i kommunen. Derfor er det meget vigtigt, at der er en klar opbakning til Familieiværksætterne på alle organisatoriske niveauer i kommunen – både blandt politikere, øverste ledere, mellemledere og medarbejdere. Det gælder også de ledere og medarbejdere, der ikke er direkte involveret i planlægningen og den løbende undervisning i forældreuddannelsen.

Erfaringerne viser, at der er behov for en kommunikations- og formidlingsplan til at sikre:

  • At Familieiværksætternes mål, værdier, indhold og tværfaglige organisering er kendt i hele det kommunale og regionale system.
  • At Familieiværksætternes løbende udvikling og resultater bliver formidlet til både det politiske, ledelsesmæssige og udøvende niveau hos de forskellige samarbejdspartnere såvel som til eksterne interessenter.

Indsæt figur: Kommunikationsplan og formidling på alle niveauer

Den enkle kommunikationsmodel kan hjælpe til at sætte ansvarlige på de forskellige formidlingsopgaver.

I styregruppen vil det for eksempel være nærliggende, at repræsentanten for den private sektor sørger for at udbrede informationsmaterialer til både lokale og centrale erhvervsorganisationer og virksomheder.

I projektgruppen vil den enkelte faggrupperepræsentant, for eksempel repræsentanten for PPR, være ansvarlig for den løbende formidling til både afdelingsledelse og kolleger i ”baglandet”.

Projektledelsen og projektadministrationen kan have ansvaret for den bredere formidling til andre kommuner og eksterne interessenter.