Proces og implementering

”Vi har trådt stien, mens vi har gået…”

Samarbejdsaktør i udviklingen af Familieiværksætterne (pilotprojektet Familie med Hjerte) i Holstebro

Pilotprojektet Familie med Hjerte har givet værdifulde erfaringer omkring den betydning, som processen har for både de kortsigtede og langsigtede resultater af Familieiværksætterne. De mange proceserfaringer fra Familie med Hjerte i Holstebro kan nyttiggøres af andre kommuner. Men det er vigtigt at understrege, at den enkelte kommune selv må gennemføre hvert led i processen. Læringen fra Holstebro er netop, at jo større opmærksomhed der er på sammenhængen mellem proces og resultater, desto bedre bliver resultaterne på den lange bane.

Som vist i figuren, kan processen i Familieiværksætterne lidt skematisk opdeles i flere faser:

Nogle af faserne overlapper naturligt hinanden. Den fælles læring finder eksempelvis sted i alle faser. Men inden start kan det være en god idé at skelne mellem faserne for at fokusere på indholdet og den tidsmæssige placering af de enkelte processer.

Nogle af faserne og processerne beskrives nærmere under andre temaer i i-gang-guiden, for eksempel budgettering og organisering samt rekruttering og iværksættelse af forældreuddannelsen i implementeringsfasen.