Startfase - Hvad kan gå galt: en risikoanalyse

Det må anbefales, at samarbejdspartnerne i fællesskab gennemfører en form for risikoanalyse allerede i startfasen. Den fælles erkendelse af mulige risici kan også ses som en vigtig del af fællesskabet.

Risikoanalysen tjener to formål:

  • For det første tjener den til at vurdere, hvad der udgør de største og mest alvorlige risici for implementeringen af Familieiværksætterne.
  • For det andet hjælper den til at vurdere, hvilke strategier og aktiviteter der skal til for at reducere og overvinde disse risici.

En risiko må således vurderes i lyset af:

  • Hvor stor sandsynligheden er, for at det ene eller andet sker
  • Hvor stor betydning det har, at det ene eller det andet sker
  • Hvilke muligheder der er for at forebygge, at det sker
  • Hvilke muligheder der er for at reducere og afhjælpe konsekvenserne
  • Hvordan risici skal prioriteres og løses

Figuren illustrerer, hvordan mulige risici i praksis kan ridses op og bearbejdes proaktivt, således at samarbejdspartnerne kan have forberedt sig på en handleplan, hvis risikoen viser sig i virkeligheden.

Indsæt figur fra gammel side...

Bemærk: I kan finde en udvidet model af risikoanalysen ”Kan ske – vi gør!” i hjemmesidens værktøjskasse.

Der findes mange forskellige værktøjer til at udføre risikoanalyser. Skemaet neden for er et andet eksempel på en model, der også er enkel at håndtere.

Indsæt tabel fra gammel side...