Hvem informerer forældrene, og hvem følger op i rekrutteringen?

I Holstebro Kommune har man udviklet et kontakt- og rekrutteringsprocedure, hvor jordemødre og sundhedspleje varetager forskellige dele af informations- og opfølgningsarbejdet. Erfaringerne viser, at det er vigtigt at opretholde en tæt koordinering i denne fase, så de kommende forældre får så grundig en indsigt i Familieiværksætterne som overhovedet muligt.

Det er vigtigt, at samarbejdspartnerne i Familieiværksætterne forbereder sig på at besvare en lang række spørgsmål, når de giver de nye forældre tilbud om at være med, for eksempel: information og forståelse for:

 • Om Familieiværksætterne afløser alle andre tilbud til nye forældre, eller om forældrene vil modtage andre tilbud, hvis de takker nej til Familieiværksætterne?
 • Om Familieiværksætterne betyder, at forældrene ikke længere får hjemmebesøg af egen sundhedsplejerske?
 • Om Familieiværksætterne har konsekvenser for selve fødslen og tilknytningen til en jordemoder?
 • Om Familieiværksætterne erstatter de hidtidige mødregrupper, eller om mødregrupperne også er en del af Familieiværksætterne?
 • Om Familieiværksætterne er et sammenhængende forløb, eller om det er muligt at udvælge og deltage i enkelte mødegange efter interesse og behov?
 • Om Familieiværksætterne giver informationer og værktøjer, som forældrene ikke kan tilegne sig på anden måde, for eksempel gennem læsning?
 • Om begge forældre behøver at deltage, eller om det er i orden, at kun den ene part melder sig til forløbet?

Spørgsmålene afspejler, hvor vigtigt det er, at forældrene får meget klar information og forståelse for, hvad der er kernen og fornyelsen i Familieiværksætterne, og hvad det indebærer at deltage. Hér er det netop af afgørende betydning, at forældrene får de samme svar fra alle fagprofessionelle, så der ikke er tvivl om, hvad forældrene melder sig til på hvilke præmisser.

Proceduren i Holstebro Kommune kan tjene til inspiration for lokale kontakt- og rekrutteringsmodeller:

Et kontakt- og rekrutteringsforløb

 • Alle førstegangsfødende forældre får første gang information om Familieiværksætterne ved jordemoderkonsultationen i uge 16. Jordemoderen fortæller udførligt om forløbet, og hvordan det spiller sammen med andre tilbud som for eksempel jordemoderaftener og besøg på fødegang, hjemmebesøg af sundhedsplejerske mv. Jordemoderen uddeler samtidig et informationsmateriale/informationskort til forældrene.
 • Forældrene giver så vidt muligt ved mødet i 16. uge enten tilsagn eller frasagn om at deltage i Familieiværksætterne.
 • Jordemoderen udfylder en oplysningsseddel med angivelse af konsultationsdag for alle førstegangsfødende forældre, altså også de forældre, der takker nej til at deltage i Familieiværksætterne. På denne måde er det muligt at danne et overblik over holdstørrelser i den givne periode, og det er også muligt tidligt at få et overblik over deltagelsesprocenten.
 • Jordemødrene fremsender løbende oplysningssedler om førstegangsfødende forældre til sundhedsplejen, der siden står for dannelsen af forældrehold og tildeling af gruppeledere/holdledere mv.
 • Sundhedsplejens sekretariatet for Familieiværksætterne (alt efter hvor kommunen forankrer indsatsen) opretter løbende hold á 8-10 forældre.
 • Hvis Familieiværksætterne tilrettelægges således, at jordemødrene varetager de første mødegange, sender jordemødrene besked til forældrene om startdatoer og første mødegange inden fødslen.
 • Herudover kontakter gruppelederen for det enkelte hold alle forældrene på holdet cirka 3 uger før holdstart. Forældrene bliver så vidt muligt kontaktet telefonisk, men det kan også foregå pr mail. Gruppelederen afklarer, om der er særlige spørgsmål eller udfordringer omkring opstart og deltagelse for den enkelte familie – og sikrer sig endnu engang, at familien er føler sig klart informeret om starten og forløbet generelt.
 • Gruppelederen afklarer også, om der eventuelt er behov for at tilknytte en tolk til den enkelte familie, og om nogle familier har brug for en særlig kørselsordning for at kunne deltage.
 • Jordemødre og sundhedsplejersker afklarer desuden i fællesskab, om der eventuelt er førstegangsfødende forældre, som af forskellige grunde følger fødselsforberedelse i kommunen, selv om de er bosat uden for kommunen. Disse forældre kan eventuelt får tilbud om at deltage i de indledende mødegange med jordemødrene, selv om de ikke kan følge det samlede forløb i Familieiværksætterne.