Hvordan bliver forældrene registreret og med hvilke oplysninger?

De hidtidige erfaringerne giver et klart fingerpeg om, hvor vigtigt det er at udvikle et registreringssystem, så snart Familieiværksætterne går fra start i kommunen. Den løbende registrering af forældrehold, kontaktoplysninger samt løbende fremmøde, fravær og eventuelt frafald er helt nødvendig for at sikre, at kommunen både på kort og lang sigt kan danne sig et validt billede af:

  • Om Familieiværksætterne reelt har tilslutning fra førstegangsfødende forældre.
  • Om der eventuelt er et socioøkonomisk, sociokulturelt eller kønsmæssigt mønster i, hvem der har fravær, fuldfører – eller ophører helt før afslutningen.
  • Om der eventuelt er et indholdsmæssigt mønster, hvor fravær er særligt stort ved bestemte mødegange mv.

Jo større indsigt samarbejdspartnerne har i disse forhold undervejs i forløbet, desto bedre mulighed er der for at imødegå særlige fraværstendenser eller undersøge, om der på forhånd er en svigtende interesse for et bestemt mødetema mv

Skemaet viser et eksempel på, hvordan registreringssystemet kan udformes på en lettilgængelig måde. Men det er samtidig værd at understrege, at registreringen kun fungerer, hvis samarbejdspartnerne opretter en høj datadisciplin. Det kræver især, at fremmøde og fravær med eller uden afbud registreres nøje fra mødegang til mødegang på alle forældrehold. Kommer der ”huller” i registreringen, bliver det vanskeligt at basere de løbende opgørelser på systemet.

Indsæt tabel fra gammel side...

Markeringskoderne er et enkelt system til at identificere hver eneste forældre ud fra:

  • Holdnummer inden for årstal (01, 02, 03 osv i 2014, 2015 osv )
  • Forældrenummer inden for holdnummer (forældrepar 1, 2, 3 osv)

Det skal bemærkes, at forældrepar ikke behøver at bestå af en vordende mor/kvinde og en vordende far/mand. I nogle tilfælde vil et forældrepar måske omfatte en vordende mor/kvinde og en vordende mor/kvinde eller en vordende mor/kvinde og en bedstemor eller anden støtteperson.