Både faktuelle og følelsesmæssige vidensbehov

Der er en naturlig vekslen mellem faktuelle og følelsesmæssige vidensbehov blandt nye forældre. Det vil også afspejle sig i uddannelsesforløbet.

Erfaringerne viser samtidig, at en del forældre – både mødre og fædre – er tilbøjelige til at sætte de faktuelle undervisningstemaer i højsædet. Det gælder både teoretisk viden og praktiske metoder til at varetage det lille barns behov.

Temaer som juridisk vejledning, talepædagogik, tandpleje, ergoterapi, kost og ernæring, børns sygdom, førstehjælp og til dels også budget og udstyr vækker positiv genklang mange forældre.

Mere følelsesorienterede og relationelle temaer omkring kommunikation, parforhold og gensidige forventninger i den nye familiesituation kan derimod blive mødt med mere blandede reaktioner i undervisningen.

Det er en prioritering, som gruppeledere og undervisere skal være indstillet på at møde. Den stærke vægtning af faktuelle undervisningstemaer kan være en udfordring for de professionelle undervisere, som ved, at de følelsesmæssige udfordringer i forældreskabet vejer mindst ligeså tungt som behovet for faktuel viden.

Gode råd

  • Vær opmærksom på, at forældrenes prioritering af faktuelle temaer kan være et udtryk for, at forældrene oplever dem som objektive anliggender, der kan diskuteres neutralt uden at ”udstille” personlige følelser over for de andre deltagere. Forældrene kan samtidig føle, at de bidrager aktivt til dialogen ved at stille faktuelle spørgsmål.
  • Vær opmærksom på, at de fleste undervisningstemaer altid har både faktuelle og følelsesmæssige aspekter:

Eksempel: Det lille barns tandpleje virker for eksempel som et objektivt vidensbehov. Men de nye forældre vil altid bearbejde temaet ud fra følelser og erfaringer fra deres egen opvækst, for eksempel tandlægeskræk, forsømt tandpleje i barndommen mv.

Eksempel: forældrenes kommunikation eller ikke-kommunikation om parforholdet virker for mange stærkt følelsesbetonet og privat. Men kommunikationen har også en objektiv side i og med, at søvnløshed, nedsat seksuallyst, mindre tid til fritidsaktiviteter mv. er den objektive og fælles virkelighed for de fleste nybagte forældre.

  • Gør helt fra start opmærksom på dette samspil mellem det faktuelle og følelsesmæssige indhold i alle undervisningstemaerne. Giv konkrete eksempler på, hvordan temaerne både har en faktuel/objektiv side og en følelsesmæssige/subjektiv side, som er vigtigt at kende til som nye forældre.