Behov for fælles pædagogisk og didaktisk tilgang

Et af de fornyende perspektiver i Familieiværksætterne er, at der er tale om et holdbaseret uddannelsesforløb og ikke om den familiebaserede vejledning, som kommunerne traditionelt har tilbudt vordende forældre, dels via jordemødrene og dels via sundhedsplejen. I Familieiværksætterne skal de fagprofessionelle ganske vist stadig vejlede forældrene. Men i den holdbaserede uddannelse skal de ændre deres hidtidige praksis til at være en undervisningsbaseret vejledning.

Når der står undervisning – og tilmed holdundervisning – på programmet, er der samtidig sat nogle pædagogiske og didaktiske krav til forældreforløbet. At undervise er ikke det samme som at holde et oplæg for nogle tilhørere. At undervise er heller ikke det samme som at samtale mere uformelt med forældre på en- eller tomandshånd og måske i forældrenes eget hjem. Den ene opgave er ikke bedre end den anden. Men der er tale om forskellige opgaver og kompetencebehov.

Den holdbaserede undervisning kræver, at både gruppeledere og undervisere har et fælles videns- og værdigrundlag omkring den pædagogiske og didaktisk-metodiske tilgang til forældrene i uddannelsesforløbet:

Det pædagogiske niveau


Fælles pædagogiske grundprincipper, for eksempel tværfaglig tilrettelæggelse af undervisningen

Det didaktiske niveauFælles didaktiske overvejelser, for eksempel tydelige læringsmål for hvert undervisningstema og systematisk deltagerinddragelse

Det metodiske niveau


Fælles metodebrug, for eksempel brug af dilemmaøvelser og kønsopdeling i undervisningen