Fra moderskab til forældreskab - fokus på fars rolle

” Min mand synes, det er rart at komme ud og snakke med de andre fædre…”

Mor i Familieiværksætterne, 2013

”Fædrenes egne seancer – for eksempel fødselsfilmen – det er rigtig godt tænkt. Man kunne som far også godt bruge nogle rollemodeller. Også noget med at dele oplevelser af, hvad der er svært. Det er hér, vi kan støtte hinanden og se, at det hér er helt almindeligt, at man oplever det sådan…”

Far i Familieiværksætterne, 2012

Fædrenes aktive deltagelse er nok den vigtigste nyhed – og også en af de største udfordringer – i Familieiværksætterne. Det ligeværdige forældreskab er selve pulsen i Familieiværksætterne, og for mange vil det være en fornyelse, at de nye fædre og mødre er sammen om en længerevarende forberedelse og uddannelse til forældreskabet.

Derfor er der grund til at vie en særlig opmærksomhed til fædrenes behov og feedback i uddannelsesforløbet og undervisningen. Det stærke fokus på forældreskabet og dermed også på fædrenes rolle rejser samtidig en lang række spørgsmål til indholdet og formen i Familieiværksætterne:

  • Skal der være stærkere fokus på den faktuelle viden på bekostning af den mere subjektive bearbejdelse af forældreskabets nye følelser, oplevelser og erfaringer.
  • Vokser fædrenes behov og interesse for følelsesmæssige emner efter fødslen, hvor det lille barn melder sig direkte med omsorgsbehov og opmærksomhedskrav.
  • Skal der stilles skarpt på ”den gyldne trekant” mellem barn, far og mor, så forældrene får en fælles erkendelse af, hvordan de bidrager ligeværdigt og ligeberettiget til dette fællesskab?
  • Er det især den faktuelle viden, der styrker fædrenes position i ”den gyldne trekant”, hvor mødrene ofte dominerer?
  • Er fædrene overhovedet interesserede i at indgå med samme vægt som mødrene i den ”dominerende fortælling” om småbørnsfamilien?

Som gruppeleder og underviser må man være forberedt på, at nogle deltagere stadig er tilbøjelige til at tildele fædrene en sekundær rolle i forældreskabet. Det er der både strukturelle og mentale forklaringer på. Nogle familier vil argumentere med, at fædrene har vanskeligt ved at prioritere uddannelsesforløbet på grund af arbejdstider og arbejdsmæssige forpligtelser. Men hertil kommer også motivationenfor at involvere sig så dybtgående i et fællesskab med andre omkring forældreskabet.

Gode råd til netværksdannelsen (dette står også under 'Forældrenetværk og mødregrupper)

Reklamér aktivt for den sociale netværksdannelse helt fra starten af de nye forældrehold. Både fædre og mødre skal opfordres til at tage initiativ til sociale aktiviteter så tidligt som muligt i forløbet ud fra det argument, at den indbyrdes tryghed, gensidighed og interesse både vokser gennem Familie med Hjerte og gennem fælles oplevelser uden for undervisningen.

Inddrag forældre med positive netværkserfaringer fra tidligere hold som netværksambassadører over for nye forældrehold i løbet af de første mødegange.