Gruppeledere og undervisere - hvilken funktion og arbejdsdeling?

  • Gruppeledere og undervisere skal samlet og hver for sig varetage følgende funktioner i undervisningen:
  • Gruppelederne har ansvar for at præcisere over for forældrene, hvad der er baggrunden, målet, indholdet og relevansen i den enkelte mødegang og dagens undervisningstema, herunder også placeringen af dagens undervisningsemner i det samlede uddannelsesforløb og i rækkefølgen og progressionen i mødegangene.
  • Gruppelederne har ansvar for at overholde mødegangens program, tidsplan og plads til spontane indlæg og spørgsmål ud fra forældrenes aktuelle og akutte behov.
  • Gruppeledere og undervisere har i fællesskab ansvar for, at der skabes et godt samspil mellem de faglige mål og de pædagogisk-didaktiske mål i den enkelte mødegang.
  • Gruppeledere og undervisere har i fællesskab ansvar for at facilitere forældrenes aktive involvering og gensidige erfaringsdeling inden for dagens undervisningsemner.
  • Gruppeledere og undervisere har i fællesskab ansvar for at sikre en balance mellem den faglige formidling og den procesorienterede facilitering af forældrenes fælles refleksion, dialog og dynamik.
  • Gruppeledere og undervisere har i fællesskab ansvar for at give forældrene tid, ro og koncentration til at udfylde evalueringsskemaerne ved mødegangens afslutning.